Helsedepartementet:

  • Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 nr. 66 (kommunehelsetjenesteloven) regulerer bl.a. faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Table of contents:

Print/PDF