Brannvernloven - brannl. 2001

LOV-1987-06-05 nr 0026

Opphevet - historisk versjon inkl endring ved LOV-2000-12-08 nr 0085

Tittel: Lov om brannvern m.v.

Lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. med endringer sist ved lov av 08. desember 2000 nr. 85.

Endringene som er foretatt i §§ 14, 23, 25, 27, 36, 37, 38, 39, trer i kraft fra 01. januar 2001.

Table of contents:

Print/PDF